Sněmovní tisk 925
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 925/0 dne 3. 10. 2016.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, evropský soudní prostor, implementující opatření státu, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)