Sněmovní tisk 918
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Martin Plíšek) předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M.,Plíšek M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 918/0 dne 23. 9. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2016 jako tisk 918/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: maloobchodní prodej, samostatná výdělečná činnost, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)