Sněmovní tisk 902
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Mgr. Martin Plíšek předložil sněmovně návrh zákona 6. 9. 2016.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 902/0 dne 6. 9. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 10. 2016 jako tisk 902/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronické bankovnictví, elektronické peníze, občanský zákoník, platba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)