Sněmovní tisk 900
Novela z. o silničním provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 4. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 27. 4. 2016 senátorům jako tisk 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 254/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 254/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 444).
  Návrh projednán dne 25. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 536).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Sulovský L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 29. 8. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 900/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: alkohol, bezpečnost silničního provozu, dopravní právo, jednostopé vozidlo, silniční provoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)