Sněmovní tisk 892
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Hnyková, Marek Černoch, Martin Lank, David Kádner, Olga Havlová, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Hnyková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 23. 8. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 892/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: alkoholismus, drogová závislost, politika zaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)