Sněmovní tisk 879
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 2. 3. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 3. 3. 2016 senátorům jako tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 4. 2016 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 213/2 (odročuje jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 213/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 364).
  Návrh zařazen na 23. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 27. 4. 2016 odročil (usnesení č. 425).
  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 505).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová,Seitlová,Šesták.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 879/0 dne 26. 7. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2016 jako tisk 879/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: místní volby, referendum, ústavní právo, volební systém

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)