Sněmovní tisk 878
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 4. 2. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 8. 2. 2016 senátorům jako tisk 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 189/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 189/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 353).
  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu odročil (usnesení č. 445).
  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 504).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Horská,Linhart,Martínek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 878/0 dne 26. 7. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2016 jako tisk 878/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, obecní rozpočet, regionální hospodářství, rozpočet kraje, územní samospráva, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)