Sněmovní tisk 867
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Klaška, Marian Jurečka) předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Klaška J., Jurečka M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 867/0 dne 14. 7. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 867/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: maloobchodní prodej, malý zemědělský podnik, potraviny, příjem – platba, samostatná výdělečná činnost, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)