Sněmovní tisk 856
Novela z. - jednací řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 856/0 dne 1. 7. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 856/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, ministr, parlamentní interpelace, parlamentní kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)