Sněmovní tisk 846
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 23. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Farský Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 23. 6. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2016 jako tisk 846/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, maloobchodní prodej, příjem – platba, provozní výsledek, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)