Sněmovní tisk 833
N. z. o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Lank, Marek Černoch, Jana Hnyková, Olga Havlová, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 7. 6. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2016 jako tisk 833/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Kosovo, migrační politika, migrační politika EU, povolení k pobytu, Turecko, Ukrajina, veřejná bezpečnost, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)