Sněmovní tisk 808
N. z. o ochraně před ilegální migrací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Lank, Marek Černoch, David Kádner, Jana Hnyková, Olga Havlová, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor, Karel Fiedler) předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 10. 5. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 31. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 5. 2016 jako tisk 808/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, hranice, kontrola migrací, migrační politika, nelegální migrace, pomoc uprchlíkům

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)