Sněmovní tisk 797
Sen.n.z. o veřejných kulturních institucích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 11. 1. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 11. 1. 2016 senátorům jako tisk 183/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 183/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 4. 2016 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 183/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 352).
  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 393).
  Návrh projednán dne 20. 4. 2016 na 22. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 413).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Šesták,Oberfalzer,Brož.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 797/0 dne 28. 4. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 797/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, kultura, kulturní organizace, kulturní politika, právnická osoba, správa instituce, struktura státní správy, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)