Sněmovní tisk 777
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 12. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Netolický M.,Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 777/0 dne 12. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2016 jako tisk 777/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, obec, obecní rozpočet, politická motivace, rozpočtová politika, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)777/0


ISP (příhlásit)