Sněmovní tisk 776
N.z. proti inkluzi ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Olga Havlová) předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Černoch M.,Havlová O..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 776/0 dne 11. 4. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2016 jako tisk 776/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, školství, výchovné poradenství, základní vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)