Sněmovní tisk 772
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Jaroslav Foldyna předložil sněmovně návrh zákona 1. 4. 2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 772/0 dne 1. 4. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2016 jako tisk 772/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Čihák a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 17. 5. 2017 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: dopravní značky, kontrola rychlosti, obec, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)