Sněmovní tisk 749
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Jaroslav Borka) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z., Borka J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 749/0 dne 30. 3. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2016. Vláda 28. 4. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: korupce, trestní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)