Sněmovní tisk 699
Novela z. o registru smluv

Stav projednávání ke dni: 23. června 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jan Bartošek, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 19. 1. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 699/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1092).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 1. 6. 2016 na 47. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 699/7, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 18:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/8 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/9 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/10 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi.Projednávání zákona bylo 9. 12. 2016 na 53. schůzi přerušeno (usnesení č. 1489).
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2017.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1541).
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1560).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 3. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 79/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 79/3 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 142).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/12.

Projednávání tisku navrženo na pořad 59. schůze (od 27. června 2017).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4125Jan Chvojka09586-13069.docx (19 KB)12. 4. 2016 v 16:10:53
4197Václav Snopek09658-13213.doc (61 KB)19. 4. 2016 v 16:00:37
4225Jan Bartošek09686-13256.docx (13 KB)26. 4. 2016 v 16:02:22
4295Jan Bartošek09756-13385.doc (62 KB)3. 5. 2016 v 15:25:00
4318Milan Urban09779-13419.doc (34 KB)4. 5. 2016 v 16:37:33
4319Milan Urban09780-13420.doc (41 KB)4. 5. 2016 v 16:41:10
4320Milan Urban09781-13421.doc (34 KB)4. 5. 2016 v 16:43:03
4321Milan Urban09782-13422.doc (35 KB)4. 5. 2016 v 16:44:31
4433Simeon Karamazov09894-13574.doc (87 KB)27. 5. 2016 v 09:27:11
4438Simeon Karamazov09899-13584.doc (90 KB)30. 5. 2016 v 11:19:34
4474Vlastimil Gabrhel09935-13623.doc (35 KB)31. 5. 2016 v 15:44:57
4475Václav Snopek09936-13624.doc (61 KB)31. 5. 2016 v 16:17:10
4480Jan Bartošek09941-13629.docx (13 KB)31. 5. 2016 v 17:37:06
4481Jan Bartošek09942-13630.doc (54 KB)31. 5. 2016 v 17:37:41
4483Lukáš Pleticha09944-13632.doc (74 KB)31. 5. 2016 v 18:32:28
4484Lukáš Pleticha09945-13633.docx (29 KB)31. 5. 2016 v 20:44:27
4489Jan Bartošek09950-13649.docx (109 KB)1. 6. 2016 v 09:06:23
4490Josef Uhlík09951-13650.doc (29 KB)1. 6. 2016 v 09:07:31
4491Jan Bartošek09952-13651.doc (37 KB)1. 6. 2016 v 10:11:34
4497Jan Birke09958-13657.doc (39 KB)1. 6. 2016 v 13:04:51
4505Pavel Antonín09966-13665.doc (35 KB)1. 6. 2016 v 17:19:06
4632Jan Bartošek10093-13864.docx (20 KB)27. 6. 2016 v 11:01:39
4650Jan Birke10111-13899.docx (20 KB)28. 6. 2016 v 17:54:23
4651Jan Birke10112-13900.docx (22 KB)28. 6. 2016 v 18:04:18
4659Vladislav Vilímec10120-13908.odt (23 KB)29. 6. 2016 v 13:05:17
4675Jaroslav Zavadil10136-13935.doc (43 KB)1. 7. 2016 v 10:33:23
4693Jaroslav Zavadil10154-13989.doc (43 KB)12. 7. 2016 v 18:33:38
4930Petr Kudela10391-14453.doc (29 KB)14. 9. 2016 v 09:06:21
4935Jan Bartošek10396-14458.docx (18 KB)14. 9. 2016 v 09:28:00
4936Jan Bartošek10397-14459.doc (40 KB)14. 9. 2016 v 09:30:20
4940Lukáš Pleticha10401-14469.doc (33 KB)14. 9. 2016 v 12:45:35
5102Radek Vondráček10563-14775.doc (71 KB)18. 10. 2016 v 17:52:22


Hesla věcného rejstříku: Registry

Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, obchodní smlouva, smlouva, veřejné vlastnictví, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)