Sněmovní tisk 639
Vl.n.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Stav projednávání ke dni: 31. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 27. 10. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Bc. Jiří Holeček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1075).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 639/3, který byl rozeslán 20. 4. 2016 v 15:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 639/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 5. 5. 2016.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4000Jiří Holeček09461-12862.doc (23 KB) / PDF (236 KB, 2 strany)23. 3. 2016
4001Jiří Holeček09462-12863.doc (23 KB) / PDF (247 KB, 2 strany)23. 3. 2016
4182Vladislav Vilímec09643-13164.odt (19 KB) / PDF (54 KB, 2 strany)19. 4. 2016
4188Zbyněk Stanjura09649-13172.docx (13 KB) / PDF (149 KB, 1 strana)19. 4. 2016
4189Zbyněk Stanjura09650-13173.docx (14 KB) / PDF (147 KB, 1 strana)19. 4. 2016


Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, nemovitost, nemovitý majetek, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)