Sněmovní tisk 589
Novela z. o biocidech - EU

Stav projednávání ke dni: 24. srpna 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 937).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/2, který byl rozeslán 25. 5. 2016 v 15:57.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 589/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1274).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 27. schůze Senátu (od 24. 8. 2016) jako bod č. 17.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3539Soňa Marková09000-12215.docx (24 KB) / PDF (215 KB, 3 strany)19. 1. 2016
4166Jan Volný09627-13114.docx (21 KB) / PDF (257 KB, 2 strany)15. 4. 2016


Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, homologace, insekticidy, kontrola dovozu, obchodní licence, pesticidy, povolení k prodeji, přípravky ochrany rostlin

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)