Sněmovní tisk 589
Novela z. o biocidech - EU

Stav projednávání ke dni: 27. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 937).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/2, který byl rozeslán 25. 5. 2016 v 15:57.

 • G

Další projednávání možné od 9. 6. 2016, po 25. 6. 2016 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3539Soňa Marková09000-12215.docx (24 KB) / PDF (215 KB, 3 strany)19. 1. 2016
4166Jan Volný09627-13114.docx (21 KB) / PDF (257 KB, 2 strany)15. 4. 2016


Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, homologace, insekticidy, kontrola dovozu, obchodní licence, pesticidy, povolení k prodeji, přípravky ochrany rostlin

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)