Sněmovní tisk 578
Vl.n.z. o hazardních hrách - EU

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 28. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1002).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 578/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:50.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 578/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1155).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 256/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 256/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 256/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 256/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 256/4 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 25. 5. 2016) jako bod č. 24 (4. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 26. května).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3727Jan Volný09188-12473.doc (63 KB) / PDF (346 KB, 7 stran)12. 2. 2016
3728Václav Votava09189-12474.docx (14 KB) / PDF (369 KB, 1 strana)12. 2. 2016
3729Jiří Holeček09190-12475.docx (24 KB) / PDF (163 KB, 3 strany)12. 2. 2016
3797Adolf Beznoska09258-12572.docx (15 KB) / PDF (132 KB, 2 strany)29. 2. 2016
3798Adolf Beznoska09259-12573.docx (17 KB) / PDF (162 KB, 2 strany)29. 2. 2016
3804Jan Volný09265-12578.docx (19 KB) / PDF (255 KB, 3 strany)1. 3. 2016
3805Zbyněk Stanjura09266-12579.docx (12 KB) / PDF (150 KB, 1 strana)1. 3. 2016
3808Vladislav Vilímec09269-12583.odt (25 KB) / PDF (77 KB, 3 strany)1. 3. 2016
3809Jiří Holeček09270-12584.docx (22 KB) / PDF (198 KB, 2 strany)1. 3. 2016
3810Karel Fiedler09271-12585.doc (34 KB) / PDF (187 KB, 3 strany)
09271-12586.doc (30 KB) / PDF (175 KB, 3 strany)
09271-12587.doc (32 KB) / PDF (187 KB, 3 strany)
09271-12588.doc (73 KB) / PDF (238 KB, 8 stran)
09271-12589.doc (31 KB) / PDF (184 KB, 3 strany)
09271-12590.doc (71 KB) / PDF (238 KB, 8 stran)
09271-12591.doc (41 KB) / PDF (205 KB, 4 strany)
1. 3. 2016
3817Jan Farský09278-12598.doc (28 KB) / PDF (177 KB, 2 strany)1. 3. 2016
3818Jan Farský09279-12599.doc (20 KB) / PDF (134 KB, 1 strana)1. 3. 2016
3830Ludvík Hovorka09291-12612.doc (20 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)1. 3. 2016


Související tisk: 580 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách).

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hazardní hry, hra, správní kontrola, uživatel internetu

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
149/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů578/0
63/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů578/0
353/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony578/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů578/0
284/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony578/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)578/0
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu578/0
300/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony578/0
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim578/0
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky578/0
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů578/0
202/1990rušíZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách578/0
223/1993rušíVyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích578/0
70/1994rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách578/0
285/1998rušíVyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu578/0
315/1999rušíVyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií578/0
215/2013rušíZákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů578/0


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)