Sněmovní tisk 547
Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 3. 2016 a přijal usnesení č. 141 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 386).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 547/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 547/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1180).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 6. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 139/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3378Roman Procházka08839-11958.docx (50 KB) / PDF (311 KB, 17 stran)7. 12. 2015 v 13:36:33


Hesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální, Evropská unie, Kinematografie, Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální koprodukce, filmový průmysl, odvětví komunikace, parafiskalita, televize

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)