Sněmovní tisk 535
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Ing. Markéta Pekarová Adamová předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 2. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 535/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodičovský příspěvek, rodinná politika, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění535/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře535/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů535/0


ISP (příhlásit)