Sněmovní tisk 508
Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 508/0 dne 3. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8., 15. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1017).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 508/8, který byl rozeslán 22. 3. 2016 v 14:32.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 508/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno. Návrh zákona nebyl schválen.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3467Radka Maxová08928-12119.doc (36 KB)6. 1. 2016 v 14:57:33
3469Jana Pastuchová08930-12121.doc (18 KB)7. 1. 2016 v 15:59:25
3474Vít Kaňkovský08935-12125.docx (17 KB)8. 1. 2016 v 14:56:59
3476Leoš Heger08937-12128.doc (31 KB)11. 1. 2016 v 14:41:24
3520Ladislav Šincl08981-12183.odt (9 KB)19. 1. 2016 v 10:29:28
3548František Adámek09009-12228.docx (26 KB)19. 1. 2016 v 20:24:16
3549Štěpán Stupčuk09010-12229.docx (22 KB)19. 1. 2016 v 20:27:47
3550Štěpán Stupčuk09011-12230.docx (31 KB)19. 1. 2016 v 20:32:12
3683Jana Pastuchová09144-12409.doc (21 KB)9. 2. 2016 v 15:19:25
3732Jiří Koskuba09193-12477.docx (10 KB)12. 2. 2016 v 12:21:12
3733Vít Kaňkovský09194-12478.docx (15 KB)12. 2. 2016 v 12:53:18
3735Vít Kaňkovský09196-12479.docx (14 KB)12. 2. 2016 v 12:58:40
3736Vít Kaňkovský09197-12480.docx (20 KB)12. 2. 2016 v 13:00:14
3741Václav Zemek09202-12484.odt (30 KB)12. 2. 2016 v 15:01:08
3795Jiří Petrů09256-12568.doc (15 KB)29. 2. 2016 v 11:11:22
3828Petr Bendl09289-12610.docx (12 KB)1. 3. 2016 v 14:11:05
3863Rom Kostřica09324-12657.doc (53 KB)2. 3. 2016 v 17:12:25
3868Bohuslav Svoboda09329-12662.docx (16 KB)4. 3. 2016 v 11:21:06
3876Jiří Běhounek09337-12706.docx (29 KB)7. 3. 2016 v 16:53:41
3877Jiří Petrů09338-12707.doc (21 KB)7. 3. 2016 v 21:26:16
3883Vít Kaňkovský09344-12710.docx (21 KB)8. 3. 2016 v 11:59:49
3885Štěpán Stupčuk09346-12712.odt (25 KB)8. 3. 2016 v 12:58:50
3886Lukáš Pleticha09347-12713.doc (32 KB)8. 3. 2016 v 13:15:31
3887Lukáš Pleticha09348-12714.doc (30 KB)8. 3. 2016 v 13:17:22
3888Lukáš Pleticha09349-12715.doc (35 KB)8. 3. 2016 v 13:18:43
3891Ludvík Hovorka09352-12718.doc (21 KB)8. 3. 2016 v 13:42:25
3892Antonín Seďa09353-12719.odt (49 KB)8. 3. 2016 v 13:44:04
3894Marek Benda09355-12721.docx (25 KB)8. 3. 2016 v 13:47:40
3895Marek Benda09356-12722.doc (30 KB)8. 3. 2016 v 13:48:34
3896Marek Benda09357-12723.docx (15 KB)8. 3. 2016 v 13:49:07
3897Jaroslav Krákora09358-12724.docx (89 KB)8. 3. 2016 v 13:51:38
3901Jiří Koubek09362-12728.doc (43 KB)8. 3. 2016 v 14:13:25
3903Štěpán Stupčuk09364-12731.doc (86 KB)8. 3. 2016 v 14:44:58
3904Václav Zemek09365-12732.odt (31 KB)8. 3. 2016 v 14:54:45
3905Ludvík Hovorka09366-12733.doc (19 KB)8. 3. 2016 v 15:28:26
3906Václav Snopek09367-12734.doc (1 MB)8. 3. 2016 v 15:50:03
3907Lukáš Pleticha09368-12735.doc (34 KB)8. 3. 2016 v 17:16:34


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana zdraví, Toxikománie

Deskriptory EUROVOCu: alkohol, hromadné stravování, kouření, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, tabák, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)