Sněmovní tisk 507
Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 506 (Novela ústav. zák. - Ústava ČR).


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, hlava státu, poslanec parlamentu, rozpuštění parlamentu, změna ústavy

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)