Sněmovní tisk 501
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3078Jan Farský08539-11545.odt (19 KB) / PDF (39 KB, 1 strana)27. 10. 2015
4160Václav Klučka09621-13109.docx (13 KB) / PDF (137 KB, 1 strana)15. 4. 2016
4169Jan Zahradník09630-13125.doc (40 KB) / PDF (171 KB, 3 strany)18. 4. 2016
4170Jan Zahradník09631-13126.doc (1 MB) / PDF (818 KB, 10 stran)18. 4. 2016
4194Marie Pěnčíková09655-13177.odt (17 KB) / PDF (71 KB, 1 strana)19. 4. 2016
4202Jiří Junek09663-13218.odt (33 KB) / PDF (117 KB, 6 stran)19. 4. 2016
4309Jiří Junek09770-13401.odt (34 KB) / PDF (118 KB, 6 stran)4. 5. 2016
4317Martin Kolovratník09778-13418.docx (474 KB) / PDF (180 KB, 2 strany)4. 5. 2016
4322Petr Bendl09783-13423.odt (12 KB) / PDF (39 KB, 1 strana)4. 5. 2016
4393Jan Zahradník09854-13520.doc (40 KB) / PDF (168 KB, 2 strany)23. 5. 2016
4416Petr Bendl09877-13555.odt (13 KB)25. 5. 2016
4417Jan Klán09878-13556.odt (5 KB)25. 5. 2016


Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)