Sněmovní tisk 501
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Stav projednávání ke dni: 25. září 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1041).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 4. 5. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 501/4, který byl rozeslán 27. 5. 2016 v 9:28.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 1. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3078Jan Farský08539-11545.odt (19 KB) / PDF (39 KB, 1 strana)27. 10. 2015
4160Václav Klučka09621-13109.docx (13 KB) / PDF (137 KB, 1 strana)15. 4. 2016
4169Jan Zahradník09630-13125.doc (40 KB) / PDF (171 KB, 3 strany)18. 4. 2016
4170Jan Zahradník09631-13126.doc (1 MB) / PDF (818 KB, 10 stran)18. 4. 2016
4194Marie Pěnčíková09655-13177.odt (17 KB) / PDF (71 KB, 1 strana)19. 4. 2016
4202Jiří Junek09663-13218.odt (33 KB) / PDF (117 KB, 6 stran)19. 4. 2016
4309Jiří Junek09770-13401.odt (34 KB) / PDF (118 KB, 6 stran)4. 5. 2016
4317Martin Kolovratník09778-13418.docx (474 KB) / PDF (180 KB, 2 strany)4. 5. 2016
4322Petr Bendl09783-13423.odt (12 KB) / PDF (39 KB, 1 strana)4. 5. 2016
4393Jan Zahradník09854-13520.doc (40 KB) / PDF (168 KB, 2 strany)23. 5. 2016
4416Petr Bendl09877-13555.odt (13 KB) / PDF (53 KB, 1 strana)25. 5. 2016
4417Jan Klán09878-13556.odt (5 KB) / PDF (45 KB, 1 strana)25. 5. 2016


Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)