Sněmovní tisk 464
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (schvaluje).
 • S


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 19. schůze Senátu (od 2. 3. 2016) jako bod č. 15 (schválen).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal 11. 3. 2016.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 5. 4. 2016.

Zákon vyhlášen 2. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 137/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2376Gabriela Hubáčková07837-10294.doc (17 KB) / PDF (237 KB, 2 strany)20. 5. 2015
2377Simeon Karamazov07838-10297.doc (82 KB) / PDF (74 KB, 2 strany)20. 5. 2015
2382Petr Fiala07843-10310.doc (36 KB) / PDF (45 KB, 3 strany)22. 5. 2015
2451Simeon Karamazov07912-10470.doc (86 KB) / PDF (277 KB, 2 strany)9. 6. 2015
2452Simeon Karamazov07913-10471.doc (94 KB) / PDF (205 KB, 3 strany)9. 6. 2015
2453Simeon Karamazov07914-10472.doc (85 KB) / PDF (192 KB, 2 strany)9. 6. 2015
2676Karel Rais08137-10871.doc (78 KB) / PDF (68 KB, 3 strany)19. 8. 2015
2677Karel Rais08138-10872.doc (77 KB) / PDF (111 KB, 3 strany)19. 8. 2015
2678Karel Rais08139-10873.doc (69 KB) / PDF (58 KB, 2 strany)19. 8. 2015
2679Karel Rais08140-10874.doc (114 KB) / PDF (104 KB, 8 stran)19. 8. 2015
2694Simeon Karamazov08155-10911.doc (85 KB) / PDF (255 KB, 2 strany)27. 8. 2015
2867Karel Rais08328-11169.doc (186 KB) / PDF (954 KB, 20 stran)23. 9. 2015
2868Karel Rais08329-11170.doc (367 KB) / PDF (702 KB, 43 stran)23. 9. 2015
2962Ivana Dobešová08423-11381.odt (26 KB) / PDF (71 KB, 3 strany)8. 10. 2015
2969František Vácha08430-11387.doc (27 KB) / PDF (173 KB, 1 strana)
08430-11388.doc (30 KB) / PDF (161 KB, 2 strany)
12. 10. 2015
2977Jiří Zlatuška08438-11408.doc (16 KB) / PDF (124 KB, 2 strany)14. 10. 2015
2978Jiří Zlatuška08439-11409.doc (13 KB) / PDF (115 KB, 1 strana)14. 10. 2015
2987Jiří Zlatuška08448-11418.doc (34 KB) / PDF (334 KB, 4 strany)15. 10. 2015
2988Simeon Karamazov08449-11419.doc (82 KB) / PDF (204 KB, 1 strana)15. 10. 2015
3121Milan Urban08582-11641.docx (48 KB) / PDF (208 KB, 3 strany)
08582-11642.docx (48 KB) / PDF (181 KB, 3 strany)
08582-11643.docx (67 KB) / PDF (179 KB, 6 stran)
5. 11. 2015
3210Ivana Dobešová08671-11746.odt (23 KB) / PDF (79 KB, 2 strany)13. 11. 2015
3232Anna Putnová08693-11783.docx (52 KB) / PDF (246 KB, 2 strany)23. 11. 2015
3238Jeroným Tejc08699-11794.docx (11 KB) / PDF (185 KB, 2 strany)23. 11. 2015
3240Anna Putnová08701-11796.docx (53 KB) / PDF (310 KB, 5 stran)23. 11. 2015
3243Milada Halíková08704-11799.docx (12 KB) / PDF (127 KB, 1 strana)24. 11. 2015
3256Bohuslav Svoboda08717-11817.docx (10 KB) / PDF (187 KB, 2 strany)24. 11. 2015
3265Jeroným Tejc08726-11827.doc (32 KB) / PDF (164 KB, 2 strany)24. 11. 2015
3270Jiří Zlatuška08731-11832.doc (24 KB) / PDF (210 KB, 3 strany)24. 11. 2015
3275Karel Rais08736-11837.doc (46 KB) / PDF (312 KB, 2 strany)24. 11. 2015
3276David Kasal08737-11838.doc (33 KB) / PDF (251 KB, 2 strany)24. 11. 2015
3302Antonín Seďa08763-11869.doc (46 KB) / PDF (206 KB, 1 strana)25. 11. 2015
3305Jan Zahradník08766-11872.doc (35 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)25. 11. 2015
3306Ivana Dobešová08767-11873.odt (8 KB) / PDF (114 KB, 2 strany)25. 11. 2015


Deskriptory EUROVOCu: kvalita výuky, politika vzdělávání, uznání diplomu, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)