Sněmovní tisk 339
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 339/0 dne 8. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 458).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (přerušuje projednávání).
 • L

  Projednávání proběhlo 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 339/6, který byl rozeslán 9. 12. 2014 v 11:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 573).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2015 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 17/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 79).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 617).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal 24. 2. 2015.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 3. 3. 2015.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 41/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1541Michal Kučera07002-08845.doc (25 KB) / PDF (320 KB, 1 strana)31. 10. 2014
1636Stanislav Berkovec07097-08952.doc (39 KB) / PDF (336 KB, 2 strany)14. 11. 2014
1637Stanislav Berkovec07098-08953.doc (40 KB) / PDF (260 KB, 1 strana)14. 11. 2014
1717Michal Kučera07178-09101.doc (40 KB) / PDF (207 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1725Michal Kučera07186-09107.doc (42 KB) / PDF (300 KB, 3 strany)2. 12. 2014
1727Petr Kudela07188-09108.odt (24 KB) / PDF (103 KB, 2 strany)2. 12. 2014
1730Petr Bendl07191-09115.doc (31 KB) / PDF (260 KB, 3 strany)2. 12. 2014
1736Petr Kudela07197-09121.odt (25 KB) / PDF (90 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1737Petr Kudela07198-09122.odt (20 KB) / PDF (81 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1749František Adámek07210-09136.odt (31 KB) / PDF (74 KB, 1 strana)3. 12. 2014


Deskriptory EUROVOCu: ekologické zemědělské hospodářství, eroze, ochrana půdy, využití půdy, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)