Sněmovní tisk 335
Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

Stav projednávání ke dni: 29. března 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 335/0 dne 2. 10. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 10. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 10. 2014 jako tisk 335/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 56. schůze (od 4. dubna 2017).Hesla věcného rejstříku: Notářství, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, odpovědnost, orgány veřejné správy, správní odpovědnost, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)