Sněmovní tisk 275
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 21. 3. 2014 senátorům jako tisk 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Bublan F..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 275/0 dne 1. 8. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 2014 jako tisk 275/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 9. 12. 2014 na 23. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 20. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 275/2 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 275/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 275/4, který byl rozeslán 3. 3. 2016 v 13:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 275/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1178).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (usnesení č. 1267).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2016.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 15. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 223/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3053Zdeněk Soukup08514-11487.odt (28 KB)22. 10. 2015 v 11:12:57
3681Štěpán Stupčuk09142-12407.docx (8 KB)9. 2. 2016 v 15:04:22
3682Štěpán Stupčuk09143-12408.docx (8 KB)9. 2. 2016 v 15:06:31
3851Jiří Mihola09312-12636.docx (16 KB)2. 3. 2016 v 09:51:23
3861Petr Kudela09322-12656.odt (24 KB)2. 3. 2016 v 15:15:26


Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Výročí, Zákon živnostenskýISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)