Sněmovní tisk 270
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona 10. 3. 2015 na 26. schůzi vrácen garančnímu výboru k novému projednání (usnesení č. 650).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/6, který byl rozeslán 4. 5. 2015 v 11:02.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 270/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 754).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 6. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 51 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 52 (žádá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 87/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 6. 2015 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 87/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 157).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 865).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
  Prezident zákon podepsal 25. 9. 2015.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 7. 10. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 267/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1876Jan Farský07337-09369.doc (34 KB) / PDF (321 KB, 1 strana)20. 1. 2015 v 14:39:59
1920Alena Nohavová07381-09431.odt (26 KB) / PDF (95 KB, 2 strany)5. 3. 2015 v 10:38:13
2028Nina Nováková07489-09692.doc (55 KB) / PDF (329 KB, 7 stran)6. 3. 2015 v 16:00:47
2034Věra Kovářová07495-09698.doc (34 KB) / PDF (218 KB, 2 strany)9. 3. 2015 v 21:45:03
2037Josef Novotný07498-09705.doc (70 KB) / PDF (462 KB, 6 stran)10. 3. 2015 v 08:54:17
2039Martin Kolovratník07500-09707.doc (36 KB) / PDF (201 KB, 2 strany)10. 3. 2015 v 10:34:03
2040Vít Kaňkovský07501-09708.odt (21 KB) / PDF (77 KB, 2 strany)10. 3. 2015 v 10:42:07
2043David Kasal07504-09713.doc (28 KB) / PDF (144 KB, 1 strana)10. 3. 2015 v 13:18:41
2046Jan Birke07507-09716.doc (19 KB) / PDF (505 KB, 1 strana)10. 3. 2015 v 13:56:13
2048Soňa Marková07509-09719.doc (19 KB) / PDF (243 KB, 2 strany)10. 3. 2015 v 14:46:38
2053Soňa Marková07514-09725.doc (62 KB) / PDF (468 KB, 7 stran)10. 3. 2015 v 15:26:25
2066Stanislav Berkovec07527-09753.doc (33 KB) / PDF (448 KB, 1 strana)12. 3. 2015 v 09:09:42
2130Nina Nováková07591-09860.doc (30 KB) / PDF (273 KB, 4 strany)
07591-09861.doc (15 KB) / PDF (211 KB, 2 strany)
07591-09862.doc (13 KB) / PDF (203 KB, 1 strana)
07591-09863.doc (22 KB) / PDF (250 KB, 3 strany)
31. 3. 2015 v 10:36:46
2251František Vácha07712-10103.doc (29 KB) / PDF (210 KB, 2 strany)28. 4. 2015 v 07:41:52
2256Nina Nováková07717-10109.doc (30 KB) / PDF (273 KB, 4 strany)
07717-10110.doc (15 KB) / PDF (211 KB, 2 strany)
07717-10111.doc (13 KB) / PDF (203 KB, 1 strana)
07717-10112.doc (22 KB) / PDF (250 KB, 3 strany)
28. 4. 2015 v 11:08:36
2264Vít Kaňkovský07725-10123.odt (13 KB) / PDF (81 KB, 6 stran)28. 4. 2015 v 13:31:05
2269David Kasal07730-10129.doc (24 KB) / PDF (475 KB, 2 strany)28. 4. 2015 v 14:06:56
2305Soňa Marková07766-10194.odt (54 KB) / PDF (35 KB, 1 strana)5. 5. 2015 v 14:43:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: infekční nemoc, ochrana proti hluku, pitná voda, poskytování služeb, užitková voda, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích270/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)270/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů270/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů270/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)270/4


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)