Sněmovní tisk 251
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014 v 15:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 421).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 345/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako tisk 345/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 627).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal 6. 11. 2014.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 262/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1304Karel Rais06765-08449.doc (14 KB) / PDF (368 KB, 1 strana)9. 9. 2014 v 17:54:43
1323Jiří Dolejš06784-08471.doc (17 KB) / PDF (196 KB, 2 strany)15. 9. 2014 v 10:19:37
1340Josef Uhlík06801-08493.doc (21 KB) / PDF (241 KB, 2 strany)16. 9. 2014 v 10:18:15
1341Miroslav Kalousek06802-08494.doc (59 KB) / PDF (220 KB, 3 strany)16. 9. 2014 v 10:18:15
1357Petr Fiala06818-08518.doc (27 KB) / PDF (215 KB, 1 strana)16. 9. 2014 v 14:21:01
1358Petr Fiala06819-08519.doc (28 KB) / PDF (269 KB, 1 strana)16. 9. 2014 v 14:22:50


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, přibližování legislativy, sazba DPH, veřejné finance

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)