Sněmovní tisk 1152
Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 9. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1152/0 dne 15. 9. 2017.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 9. 2017 jako senátní tisk 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 10. 2017 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 11. 2017 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (doporučuje).Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, počítačová kriminalita, ratifikace dohodyISP (příhlásit)