Sněmovní tisk 1097
Novela z. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1097/0 dne 18. 4. 2017.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, přibližování legislativy, spotřeba energie, úspora energie

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií1097/0


ISP (příhlásit)