Sněmovní tisk 1073
Novela z. o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1073/0 dne 23. 3. 2017.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: lov, lovná zvěř, ochrana zvířat, regulace lovu, systém vlastnictví půdy, volně žijící savci, živočišná říše

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)