Sněmovní tisk 1066
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Související tisk: 1065 (Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení).

Deskriptory EUROVOCu: osídlení, pronájem nemovitosti, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1066/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1066/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1066/0
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů1066/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu1066/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi1066/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů1066/0


ISP (příhlásit)