Sněmovní tisk 1065
Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení - EU

Stav projednávání ke dni: 23. září 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovnaPísemné přihlášky do rozpravy k tisku (8)

Související tisk: 1066 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení).

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, byt, bytová politika, chudoba, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, právo na bydlení, přidělování bytů, sociální dávky, státní podporaISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)