Sněmovní tisk 1063
Novela z. o činnosti inst. zaměstnanec. penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1063/0 dne 21. 3. 2017.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, kolektivní smlouva, penzijní připojištění, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)