Sněmovní tisk 1062
Novela z. o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, emise cenných papírů, finanční trh, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)