Sněmovní tisk 1052
Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní politika, kruté a ponižující zacházení, mučení, trest smrti, vývozní omezení, vývozní politika

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)