Sněmovní tisk 1021
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

Stav projednávání ke dni: 23. června 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Váňa R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 6. 2. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda 3. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 54 dní.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.

Projednávání tisku navrženo na pořad 59. schůze (od 27. června 2017).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, obranná politika, osobní zbraň, politické násilí, střelná zbraň a střelivo, terorismus, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)