Sněmovní tisk 1021
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

Stav projednávání ke dni: 23. května 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Váňa R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 6. 2. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda 3. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 54 dní.

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 57. schůze (od 16. května 2017).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, obranná politika, osobní zbraň, politické násilí, střelná zbraň a střelivo, terorismus, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)