Sněmovní tisk 1011
Novela z. - knihovní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronické publikování, knihovna, národní knihovna, poskytování služeb, povinný výtisk, publikace, veřejná knihovna

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)