Sněmovní tisk 929
Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EU

Stav projednávání ke dni: 25. února 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 929/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1389).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 55. schůze (od 21. února 2017).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5220Ivan Pilný10681-14965.docx (16 KB) / PDF (158 KB, 2 strany)
10681-14966.docx (18 KB) / PDF (180 KB, 2 strany)
10. 11. 2016 v 09:29:25
5536Ivan Pilný10997-15520.doc (18 KB) / PDF (180 KB, 2 strany)
10997-15521.docx (16 KB) / PDF (158 KB, 2 strany)
17. 1. 2017 v 09:20:03
5707Martin Kolovratník11168-15788.docx (16 KB) / PDF (201 KB, 2 strany)10. 2. 2017 v 08:59:38
5757Roman Procházka11218-15873.doc (49 KB) / PDF (235 KB, 2 strany)20. 2. 2017 v 14:49:22
5763Vladislav Vilímec11224-15879.odt (27 KB) / PDF (88 KB, 2 strany)21. 2. 2017 v 10:43:18
5798Roman Váňa11259-15920.docx (11 KB) / PDF (104 KB, 1 strana)21. 2. 2017 v 15:32:39
5809Lukáš Pleticha11270-15935.docx (13 KB) / PDF (189 KB, 1 strana)21. 2. 2017 v 18:30:53
5816Lukáš Pleticha11277-15945.docx (16 KB) / PDF (194 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 10:37:27
5817Lukáš Pleticha11278-15947.docx (16 KB) / PDF (177 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 10:38:36
5818Lukáš Pleticha11279-15948.docx (16 KB) / PDF (212 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 10:39:17
5819Lukáš Pleticha11280-15949.docx (24 KB) / PDF (210 KB, 4 strany)22. 2. 2017 v 10:40:22
5820Lukáš Pleticha11281-15950.docx (24 KB) / PDF (207 KB, 4 strany)22. 2. 2017 v 10:40:54
5821Lukáš Pleticha11282-15951.docx (16 KB) / PDF (216 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 10:48:58
5822Lukáš Pleticha11283-15952.docx (18 KB) / PDF (231 KB, 3 strany)22. 2. 2017 v 11:19:27


Deskriptory EUROVOCu: odpovědnost, správní delikt, správní odpovědnost, správní opatření, správní postih, správní právo

Navržené změny předpisů (249)

Navržené změny sněmovních tisků (1)

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)