Sněmovní tisk 911
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Stav projednávání ke dni: 19. ledna 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5564Radka Maxová11025-15552.docx (23 KB)18. 1. 2017 v 12:39:46


Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, ekonomicky činné obyvatelstvo, ochrana soukromí, politika zaměstnanosti, pracovní inspekce, správní delikt, zákoník práce, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)