Sněmovní tisk 911
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Stav projednávání ke dni: 20. února 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 55. schůze (od 21. února 2017).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5564Radka Maxová11025-15552.docx (23 KB) / PDF (297 KB, 19 stran)18. 1. 2017 v 12:39:46
5617Jana Hnyková11078-15620.docx (42 KB) / PDF (264 KB, 3 strany)26. 1. 2017 v 13:13:40
5667Zuzana Kailová11128-15688.doc (31 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)2. 2. 2017 v 13:23:36
5674Radka Maxová11135-15707.docx (42 KB) / PDF (331 KB, 23 stran)3. 2. 2017 v 10:29:32


Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, ekonomicky činné obyvatelstvo, ochrana soukromí, politika zaměstnanosti, pracovní inspekce, správní delikt, zákoník práce, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)