Sněmovní tisk 901
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 26. 4. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 27. 4. 2016 senátorům jako tisk 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2016 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 253/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 253/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 443).
  Návrh projednán dne 25. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 535).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Šilar P.,Štohl P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 901/0 dne 31. 8. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 901/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, parcela, sazba DPH, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)