Sněmovní tisk 880
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 26. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1344).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/3, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:56.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 880/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1644).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 185).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 201/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5008Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.2. 10. 2016 v 10:18:22
5076Jiří ŠtětinaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 10. 2016 v 15:06:27
5090Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 10. 2016 v 11:42:23
5157Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.2. 11. 2016 v 10:01:24
5163Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 11. 2016 v 09:03:22
5164Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 11. 2016 v 09:03:22
5502Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.9. 1. 2017 v 10:19:22
5544Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 1. 2017 v 14:13:35
5556Jaroslav KrákoraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 1. 2017 v 18:04:00
5557Jaroslav KrákoraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 1. 2017 v 18:09:07
5559David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 1. 2017 v 18:59:31
5560Rostislav VyzulaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 1. 2017 v 19:29:26
5562Marek BendaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 1. 2017 v 10:59:29
5640Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 1. 2017 v 16:41:22
5833Jitka ChalánkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 14:28:36
5843Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 21:36:33
5853David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 2. 2017 v 17:05:09
5856Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 08:48:24
5857David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 08:56:04
5862Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 09:54:42
5863Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 09:56:02
5864Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 09:58:17
5865Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 09:59:13
5866Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:00:40
5867Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:09:29
5869Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:11:13
5870Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:11:50
5871Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:12:23
5873Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:13:14
5876David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:38:48


Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, profesní příprava, zdravotní péče, zdravotní personál, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)