Sněmovní tisk 873
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1379).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 873/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 873/2, který byl rozeslán 1. 12. 2016 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 873/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1518).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2017 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 7. 3. 2017 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 112).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1608).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2017.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi .

Zákon vyhlášen 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 170/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5209Jaroslav Klaška10670-14949.docx (40 KB)8. 11. 2016 v 14:54:54
5238Jaroslav Zavadil10699-15008.docx (29 KB)15. 11. 2016 v 13:53:38
5267Vladislav Vilímec10728-15071.odt (18 KB)23. 11. 2016 v 12:34:04
5285Miroslav Kalousek10746-15100.doc (57 KB)
10746-15101.doc (65 KB)
28. 11. 2016 v 16:03:23
5287Václav Votava10748-15102.docx (27 KB)28. 11. 2016 v 16:13:48
5292Roman Kubíček10753-15108.DOCX (10 KB)29. 11. 2016 v 10:45:48
5294Roman Kubíček10755-15109.docx (8 KB)29. 11. 2016 v 10:48:27
5300Ladislav Šincl10761-15113.docx (10 KB)29. 11. 2016 v 12:47:57
5318Kristýna Zelienková10779-15135.doc (21 KB)29. 11. 2016 v 15:40:22
5319Kristýna Zelienková10780-15136.doc (29 KB)29. 11. 2016 v 15:40:23
5320Martin Plíšek10781-15137.doc (29 KB)29. 11. 2016 v 16:00:11
5321Martin Plíšek10782-15138.doc (29 KB)29. 11. 2016 v 16:00:21
5332Václav Votava10793-15166.docx (19 KB)30. 11. 2016 v 08:05:48
5334Andrej Babiš10795-15168.docx (16 KB)30. 11. 2016 v 08:18:27
5354Jaroslav Klaška10815-15188.docx (27 KB)30. 11. 2016 v 10:31:44
5355Jaroslav Klaška10816-15189.docx (27 KB)30. 11. 2016 v 10:33:00
5356Jaroslav Klaška10817-15190.docx (27 KB)30. 11. 2016 v 10:38:13
5357Jaroslav Klaška10818-15191.docx (32 KB)30. 11. 2016 v 10:40:50
5361Marek Černoch10822-15193.docx (23 KB)30. 11. 2016 v 11:10:02
5363Ivana Dobešová10824-15195.doc (30 KB)30. 11. 2016 v 11:26:22
5364Roman Sklenák10825-15196.docx (16 KB)30. 11. 2016 v 11:47:55
5366Zbyněk Stanjura10827-15198.docx (18 KB)30. 11. 2016 v 13:14:22
5367Zbyněk Stanjura10828-15199.docx (21 KB)30. 11. 2016 v 13:16:32
5368Zbyněk Stanjura10829-15200.docx (19 KB)30. 11. 2016 v 13:17:47
5369Zbyněk Stanjura10830-15201.docx (15 KB)30. 11. 2016 v 13:18:39
5370Zbyněk Stanjura10831-15202.docx (18 KB)30. 11. 2016 v 13:20:40
5371Zbyněk Stanjura10832-15203.docx (15 KB)30. 11. 2016 v 13:21:37
5372Zbyněk Stanjura10833-15204.docx (19 KB)30. 11. 2016 v 13:22:34
5373Věra Kovářová10834-15205.doc (26 KB)30. 11. 2016 v 13:45:22
5379Zbyněk Stanjura10840-15211.docx (30 KB)30. 11. 2016 v 17:00:58
5380Marek Černoch10841-15212.docx (19 KB)30. 11. 2016 v 17:10:30
5381Ludvík Hovorka10842-15213.doc (39 KB)30. 11. 2016 v 17:48:21


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová kontrola, daňová soustava, daňové orgány, daňové právo, finanční kontrola, harmonizace daní, vybírání daní

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)