Sněmovní tisk 790
Vl.n.z. o státním zastupitelství - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 790/0 dne 21. 4. 2016.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 789 (Vl.n.z. o státním zastupitelství).

Deskriptory EUROVOCu: legislativní proces, ochrana dítěte, sociální právo, soudce a státní zástupce, soudní řízení

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)