Sněmovní tisk 743
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Stav projednávání ke dni: 24. června 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 7. 1. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 8. 1. 2016 senátorům jako tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Horská M.,Emmerová M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 22. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2016 jako tisk 743/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: očkování, prevence nemocí, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)