Sněmovní tisk 736
Sen.n.z. - stykový zákon

Stav projednávání ke dni: 1. června 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 2. 12. 2015. Návrh zákona rozeslán dne 4. 12. 2015 senátorům jako tisk 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 12. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 1. 2016 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 165/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 2. 2016 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 165/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 295).
  Návrh projednán dne 3. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 351).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 4. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová E.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 7. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2016 jako tisk 736/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: dvoukomorový systém, hlasování o zákonu, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní dokument, parlamentní proces, schválení zákonaISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)